Gümrük Müşavirliği

İthalat

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,  Transit Rejimi, Hariçli İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi  kapsamında herhangi bir gümrükten yapılacak işlemler için gerekli olan:

– Ordino ve diger ithalat evraklarının alımı
– Ön İzinlerin alınması
– Kayıt Belgesi alınması
– Gözetim lisansı alınması
– İthal Lisansı alınması
– TSE ve DTS müracat ve Uygunluk Belgelerinin takibi ve alınması
– Vergi, Resim ve Harçların online olarak yatırılması
– Gümrükleme İşlemi biten malların deponuza teslimi
– Sipariş konusu mallarınızda maliyet tespitleri
– Geçici İthal izni alınması
– Kontrol belgesi çıkarı
– Ön Statü Belgesinin düzenlenmesi
– Serbest Bölge İşlem Formu düzenlenmesi
– Süre uzatımı alınması ve takibi
– Teminat ve Kısmi Teminat çözümü işlemleri
– Gümrük Mevzuatı ve işlemleri ile ilgili ücretsiz danışmanlık
– Eşyalarınızın kapıdan kapıya (Door To Door) teslimi

İHRACAT

İhracat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İhracat (Ata Karnesi dahil) Rejimi ve diğer rejimler kapsamında herhangi bir gümrükten yapılacak ihracat işlemleri için gerekli olan :

– Faturanın alınması
– İşlemlere İlişkin Gümrük Beyannamesi Tanzimi,
– Ticaret Odası ile ilgili A.TR, Euro1, FORM A,  Menşe Şehadetnamesi belgelerin çıkarılması
– Eşyanın cinsine göre Ön İzinlerin alımı (Kontrol Belgesi, Sağlık Sertifikası ve Konsolosluk Tasdiki)
– Vesaiklerin bankaya veya alıcısına teslimi
– Geçici Çıkışlarda Sürelerin takibi
– Malların ihracat deposundan alınarak nakliyeci deposuna veya gümrük ambarına teslimi
– Gümrük Çıkış beyannamelerinin takibi ve zamanında teslimi
– Gümrük Mevzuatı ve işlemleri ile ilgili ücretsiz danışmanlık
– Eşyalarınızın kapıdan kapıya (Door To Door) teslimi

Transit & Akarma

Bir ülkeden satın alınan eşyanın, Türkiye gümrüklerine geldikten sonra, başka bir ülkedeki bir alıcıya Transit Ticaret kapsamında sevk edilen eşyanın gümrük işlemleri.  Bir ülkeden gelip başka bir ülkeye Transit Geçiş yapacak transit kargoların gümrükleme işlemlerinin hızlı, doğru ve ekonomik yapılmasını sağlayarak, müşterilerimizin ticaretine ivme kazandırmaktayız.

Adresimiz

  •  Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Karanfil İş Merkezi No:184 Kat:7 D.9 Bahçelievler / İSTANBUL
  • +90 212 551 66 77
  • +90 212 551 45 00
  • info@orjingumruk.com